Daňová evidence

AKTUALIZOVÁNO 8.2.2009

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví. Daňová evidence se týká fyzických osob(OSVČ) na hlavní a vedlejší činnost, fyzických osob podnikajících dle zvláštních právních předpisů (např. advokáti) a sdružení vlastníků bytových jednotek.

Zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí Zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí

Vyhotovení přehledů podle potřeb klienta Vyhotovení přehledů podle potřeb klienta

Zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení Zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení

Účetní poradenství Účetní poradenstství

Příprava podkladů ke kontrole Příprava podkladů ke kontrole

Zastupování na úřadech Zastupování na úřadech

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé účtované období a účetní sestavy přehledně uspořádané. Na vyžádání je možné vytisknout i období zpětně.

 SiteMap | xHTML | css | © 2008 created by sedin