Silniční daň

AKTUALIZOVÁNO 8.2.2009

Zpracování přiznání k silniční dani Zpracování přiznání k silniční dani

Evidence záloh Evidence záloh

Roční sazby pro silniční daň uvádí § 6 Zákona o silniční dani.

Sazba daně je tím vyšší, čím silnější máme osobní auto (podle zdvihového objemu motoru). Vozidla pro přepravu nákladů přes 12 tun mají jiný režim.

Kdy je nutné platit silniční daň


Silniční daň platíme za ty měsíce, ve kterých jsme vozidlo alespoň 1 den používali pro podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, to znamená, že jsme uplatňovali daňové výdaje a/nebo nárokovali vrácení nadměrného odpočtu jako plátci DPH. Není přitom důležité, zda máme auto zařazené do obchodního majetku.

Panuje ovšem i názor, že silniční daň musíme platit i tehdy, když sice auto používáme pro podnikání, ale uplatňujeme výdaje procentem z příjmů a nenárokujeme si vrácení DPH (u plátců DPH).

Silniční daň musíme platit, i když naše auto používá pro podnikání nebo samostatnou výdělečnou činnost někdo jiný.

 SiteMap | xHTML | css | © 2008 created by sedin