Podvojné účetnictví

AKTULALIZOVÁNO 8.2.2009

Podvojné účetnictví vedou fyzické osoby zapsané v Obchodním Rejstříku a právnickým osobám - s.r.o., a.s., k.s., bytová družstva a neziskové organizace.

Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí

Vyhotovení přehledů podle potřeb klienta Vyhotovení přehledů podle potřeb klienta

Zpracování daňového priznání k DPH včetně souhrnných hlášení Zpracování daňového priznání k DPH včetně souhrnných hlášení

Zpracování ostatních daní jako daň z příjmů, silniční daň atd. Zpracování ostatních daní jako daň z příjmů, silniční daň atd.

Účetní poradenství Účetní poradenství

Příprava podkladů ke kontrole Příprava podkladů ke kontrole

Zastupování na úřadech Zastupování na úřadech

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady a účetní sestaby za celé účtované období.

 SiteMap | xHTML | css | © 2008 created by sedin